Něco o mně

Cvičení tai – či mě zaujalo před několika lety a stále objevuji jeho nové dimenze. Více jak patnáct let cvičím karate, které mi přineslo mnoho užitečného. Od karate k tai – či není tak daleko, tai-či pak nabízí ještě cosi, co v karate, alespoň v jeho sportovní podobě, není. Nabízí  daleko větší propojení s (čínskou) filosofií, a tím i cestu k daleko hlubšímu pochopení „dění věcí“.  Filosofické systémy Indie a zejména Číny mě zaujaly už za studií a věnuji se jim neustále. Navíc mě znalosti východního způsobu uvažování přivedly i k poznání zásadních odlišností naší evropské (či západní) kultury a kultur východních. Angličtina mi pomohla v získávání cenných informací, jež nejsou dostupné v českém jazyce. Mimo jiné mě tento jazyk také dovedl k uvědomění si specifiky češtiny oproti jiným jazykům, rozdílu ve vnímání času a prostoru u jednotlivých národů, i rozdílů běžně se vyskytujících v různých společnostech. V práci průvodce pak mohu spojit všechny tyto zmíněné prvky ještě se svým zájmem o historii a umění.

Jitka Bílková

Comments are closed.