Angličtina

Co vám kurz přinese?

 • výuku jazyka přizpůsobenou vašim potřebám a časovým možnostem
 • cílené zaměření na problematické oblasti

Co ještě získáte?

 • orientaci v angličtině a jejích gramatických strukturách
 • schopnost zacházet s angličtinou a přemýšlet v jejích dimenzích
 • schopnost přečíst si text v angličtině (přes jednoduché knihy, až po noviny, odbornější text…..)
 • schopnost domluvit se v základních situacích
 • schopnost vést rozhovor s cizinci podle své úrovně
 • schopnost porozumět dokumentárním pořadům v TV nebo na DVD

individuální, skupinová výuka (po domluvě):

 • obecná angličtina (do úrovně B2, příp.C1), možnost výběru učebnic: New English File, New Headway,Step by Step, American English…..
 • gramatika  (upevnění gramatických struktur)
 • korektury anglických abstraktů (Abstract, Summary) k bakalářským, diplomovým, rigorózním a doktorským pracím humanitních oborů

Comments are closed.