Tai-či/Tai-chi

Co vám cvičení tai – či přinese?

  • zlepšuje běh energie čchi uvnitř těla; čchi cirkuluje v těle stále, cvičením se její plynutí usnadňuje a kultivuje
  • do cvičení se zapojuje celé tělo (klouby, šlachy, svaly…)
  • rozvíjí se smysl pro rovnováhu a koordinaci
  • dochází ke zklidnění a prohloubení dýchání
  • zlepšuje se držení těla
  • důsledkem je upevnění zdraví
  • zlepšuje se paměť (důležitou roli hraje sled pohybů a jejich provedení)
  • zvyšuje se schopnost koncentrace….
  • později je možné cvičení využít jako prostředek k poznání sebe sama
  • a pracovat s energií čchi cíleně

Více informací o původu cvičení:

Tai – či je cvičení opírající se o čínské myšlení a vycházející z něj.
Čínští myslitelé se dívají na skutečnost jako na projev a působení Tao.Tao je vesmírnost věcí, způsob dění věcí ve vesmíru i způsob dění vesmíru. Tao je princip pohybu, řád života, i návod k němu; Te je síla – energie – potence Tao, nehmotná pohybující se energie univerza, základ všeho (energie podmiňující organizovanou formu; Cesta Tao energie Te), pulsující v nábojových protikladech, silách jin – jang a projevující se energií  čchi. Energie čchi je tím, co proniká vším v našem časoprostoru, tudíž i lidským tělem. Tímto je též založena propojenost všeho navzájem, včetně spojení člověka a univerza.
Tai – či bylo ve svých počátcích spojeno s životem a praxí taoistických mnichů. Posléze vznikají různé styly, které se ústně předávaly z generace na generaci; jsou spojeny s rodovými jmény, např. Čchen, Jang, Wu, Čang… Protože v době  Čching dochází k některým změnám ve cvičení (rodinná praxe versus „veřejné“ tai – či, tj. sestavy vzniklé na nátlak žádostí císařů této dynastie), došlo i k jistým modifikacím jeho původního smyslu. Postupně se cvičení  tai – či rozšířilo na Západ, a ať tak či onak,  je v každém případě přínosné.

Comments are closed.