Kultura a její různorodost

Přednášky či kurzy vycházejí z předpokladu dvojitého efektu: porozumění jinému kulturnímu prostředí umožňuje jeho lepší pochopení, ale i pochopení toho vlastního.

Co vám kurzy či přednášky přinesou?

 • seznámení se specifickými rysy kultury jednotlivých evropských národů (každý národ se vyvíjel v jiných historických a společenských podmínkách, které ovlivnily jeho charakteristické vlastnosti a projevy)
 • seznámení s přínosem jednotlivých kultur a národů
 • odpověď na otázku, jak je to s výjimečností evropské kultury v porovnání s čínskou či indickou
  (seznámení s indickou a čínskou kulturní oblastí, stručnými dějinami, myšlením a filosoficko – náboženskými systémy, uměním)
 • odpověď na otázku, proč při jednání s Japonci máte pocit, že vše dlouho trvá, či že reagují jinak, než byste očekávali (seznámení se stručnou historií Japonska, myšlenkovým zázemím a v souvislosti s tím se společenskou strukturou, a s jednotlivými druhy umění)

přednášky (po domluvě):

 • evropská kultura a její proměnlivost
  • možnost výběru okruhu témat a období
  • možnost výběru podle uměleckých oblastí jedinečné v současném (globalizovaném) světě
  • specifika různých kultur
 • evropská kultura a indický svět
 • kultury Číny a Japonska
  • společenská struktura, myšlenkové systémy, umění

Comments are closed.